CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ, PHỤ TÙNG
 VÀ DỊCH VỤ MICO EPT

Loading...

Danh mục dịch vụ

Loading...

Dịch vụ hot

Dịch Vụ Sửa Chữa Bảo Dưỡng Thiết Bị Nâng Hạ, Công Trình

Dịch Vụ Sửa Chữa Bảo Dưỡng Thiết Bị Nâng Hạ, Công Trình

Dịch Vụ Sửa Chữa Bảo Dưỡng Thiết Bị Nâng Hạ, Công Trình

Liên hệ

Hiểu được tầm quan trọng của thiết bị và yêu cầu nghiêm ngặt về tiến độ thi công của Công trường, dự án cũng như đảm bảo hiệu quả khai thác vận hành thiết bị tối đa cho khách hàng.

  • Chia sẻ qua viber bài: Dịch Vụ Sửa Chữa Bảo Dưỡng Thiết Bị Nâng Hạ, Công Trình
  • Chia sẻ qua reddit bài:Dịch Vụ Sửa Chữa Bảo Dưỡng Thiết Bị Nâng Hạ, Công Trình

Hiểu được tầm quan trọng của thiết bị và yêu cầu nghiêm ngặt về tiến độ thi công của Công trường, dự án cũng như đảm bảo hiệu quả khai thác vận hành thiết bị tối đa cho khách hàng. Công ty chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa cho mọi loại thiết bị chuyên dùng của khách hàng ngay tại công trường hoặc bất kỳ địa điểm nào khách hàng chỉ định.

  • Công ty Thế Giới Mới bảo trì, bảo dưỡng thiết bị như: máy xúc đào, xúc lật, cần trục bánh lốp, cần trục bánh xích, cẩu tháp, cẩu tự hành…Cung cấp linh kiện và nhân công bảo trì, bảo dưỡng.
  • Dịch vụ sửa chữa thiết bị như: máy xúc đào, xúc lật, cần trục bánh lốp, cần trục bánh xích, cẩu tháp, cẩu tự hành…Cung cấp linh kiện, nhân công, trang thiết bị phục vụ sửa chữa.

Tags

Dịch vụ liên quan